Cách thực hiện các kỹ thuật trượt flip tricks như kickflip và heelflip

Dưới đây là hướng dẫn cách thực hiện các kỹ thuật trượt flip tricks như kickflip và heelflip trong trò chơi trượt ván:

Kickflip:

Bước 1: Đứng trên trượt ván với chân sau đặt ở phần đuôi (tail) và chân trước đặt ở phần mũi (nose) của trượt ván.

Bước 2: Đẩy trượt ván bằng chân sau để tạo động lực và nhanh chóng kéo chân sau lên cao.

Bước 3: Khi chân sau đang lên cao, sử dụng ngón chân trước để vuốt kỹ thuật kickflip. Điều này đòi hỏi bạn phải vuốt ngón chân trước từ mũi trượt ván xuống phía dưới và ra phía bên. Quá trình này sẽ khiến trượt ván quay ngang xung quanh trục dọc của nó.

Bước 4: Trong khi trượt ván đang quay, hãy nhảy lên và tự tin kéo chân lên để giữ trượt ván ở vị trí ngang. Hãy nhớ giữ thăng bằng và kiểm soát trượt ván trong quá trình quay.

Bước 5: Khi trượt ván đã quay xong, hạ chân xuống để hoàn thành kickflip và sẵn sàng cho động tác tiếp theo.

Heelflip:

Bước 1: Đứng trên trượt ván với chân sau đặt ở phần đuôi (tail) và chân trước đặt ở phần mũi (nose) của trượt ván.

Bước 2: Tương tự như kickflip, đẩy trượt ván bằng chân sau để tạo động lực và nhanh chóng kéo chân sau lên cao.

Bước 3: Khi chân sau đang lên cao, sử dụng ngón chân trước để vuốt kỹ thuật heelflip. Lần này, bạn cần vuốt ngón chân trước từ mũi trượt ván xuống phía dưới và ra phía bên ngược lại so với kickflip. Điều này sẽ khiến trượt ván quay ngang xung quanh trục dọc của nó, nhưng theo hướng ngược lại so với kickflip.

Bước 4: Trong khi trượt ván đang quay, nhảy lên và kéo chân lên để giữ trượt ván ở vị trí ngang. Giữ thăng bằng và kiểm soát trượt ván trong quá trình quay.

Bước 5: Khi trượt ván đã quay xong, hạ chân xuống để hoàn thành heelflip và sẵn sàng cho động tác tiếp theo.

Lưu ý rằng cách thực hiện kickflip và heelflip có thể khác nhau trong các trò chơi trượt ván khác nhau. Hãy tham khảo hướng dẫn cung cấp bởi nhà phát triển hoặc tìm kiếm thông tin từ cộng đồng game thủ để biết thêm chi tiết về cách thực hiện kỹ thuật trong trò chơi cụ thể mà bạn quan tâm.

Tiếp tục với các kỹ thuật trượt flip tricks, dưới đây là hướng dẫn thực hiện kỹ thuật trượt flip tricks khác như varial flip và 360 flip:

Varial flip:

Bước 1: Đứng trên trượt ván với chân sau đặt ở phần đuôi (tail) và chân trước đặt ở phần mũi (nose) của trượt ván.

Bước 2: Đẩy trượt ván bằng chân sau để tạo động lực và nhanh chóng kéo chân sau lên cao.

Bước 3: Khi chân sau đang lên cao, sử dụng ngón chân trước để vuốt kỹ thuật varial flip. Vuốt ngón chân trước từ mũi trượt ván sang phía bên ngược lại. Điều này sẽ khiến trượt ván quay ngang xung quanh trục dọc của nó và cùng lúc đổi hướng.

Bước 4: Trong khi trượt ván đang quay, nhảy lên và kéo chân lên để giữ trượt ván ở vị trí ngang. Hãy giữ thăng bằng và kiểm soát trượt ván trong quá trình quay.

Bước 5: Khi trượt ván đã quay xong và đổi hướng, hạ chân xuống để hoàn thành varial flip và sẵn sàng cho động tác tiếp theo.

360 flip (hay còn gọi là tre flip):

Bước 1: Đứng trên trượt ván với chân sau đặt ở phần đuôi (tail) và chân trước đặt ở phần mũi (nose) của trượt ván.

Bước 2: Đẩy trượt ván bằng chân sau để tạo động lực và nhanh chóng kéo chân sau lên cao.

Bước 3: Khi chân sau đang lên cao, sử dụng ngón chân trước để vuốt kỹ thuật 360 flip. Ngón chân trước cần vuốt từ mũi trượt ván xuống phía dưới và sang phía bên ngược lại. Điều này sẽ khiến trượt ván quay ngang xung quanh trục dọc của nó và cùng lúc thực hiện một vòng quay 360 độ.

Bước 4: Trong quá trình trượt ván quay, nhảy lên và kéo chân lên để giữ trượt ván ở vị trí ngang. Hãy giữ thăng bằng và kiểm soát trượt ván trong quá trình quay.

Bước 5: Khi trượt ván đã quay xong và thực hiện vòng quay 360 độ, hạ chân xuống để hoàn thành 360 flip và sẵn sàng cho động tác tiếp theo.

Hãy nhớ rằng cách thực hiện các kỹ thuật trượt flip tricks có thể khác nhau trong các trò chơi trượt ván khác nhau. Hãy tham khảo hướng dẫn cung cấp bởi nhà phát triển hoặc tìm kiếm thông tin từ cộng đồng game thủ để biết thêm chi tiết về cách thực hiện kỹ thuật trong trò chơi cụ thể mà bạn quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *