Hướng dẫn cách thực hiện các kỹ thuật trượt flip tricks trên các vật cản đường phố

Để thực hiện các kỹ thuật trượt flip tricks trên các vật cản đường phố, hãy tuân theo các bước sau đây:

Ollie: Ollie là kỹ thuật cơ bản và là nền tảng cho hầu hết các flip tricks. Hãy thực hiện các bước sau đây để thực hiện ollie:

Đặt chân trên ván trượt với chân sau ở phía đuôi và chân trước ở phía trước.

Gập đầu gối và nhấc cả hai chân lên, đồng thời giữ trục trước của ván trượt bằng ngón chân trước.

Dùng ngón chân sau để đẩy trục sau của ván trượt xuống, đẩy cơ thể lên không trung.

Khi ở đỉnh điểm, kéo chân sau lên cao và đưa chân trước lên cùng để tạo thành sự phẳng của ván trượt trong không trung.

Để xuống, hãy hạ cả hai chân cùng nhau và cố gắng hạnh phúc trên đất.

Kickflip: Kickflip là một trong những flip trick phổ biến nhất trong trượt ván đường phố. Đây là cách thực hiện kickflip:

Bắt đầu từ vị trí ollie chuẩn với chân sau ở phía đuôi và chân trước ở phía trước.

Thay vì đẩy trục sau xuống như ollie, hãy sử dụng ngón chân trước để kích hoạt quá trình quay cuồng của ván trượt.

Kéo chân trước lên và đưa ngón chân trước từ phía trước của ván trượt lên phía trước, đồng thời thực hiện một động tác “cào” trên mặt dưới của ván trượt bằng giày.

Khi ván trượt xoay, sử dụng ngón chân sau để kéo ván trượt trở lại dưới chân và chuẩn bị cho đáy.

Khi ván trượt đã xoay đủ, kéo chân sau lên và đưa chân trước lên để bắt ván trượt trong không trung.

Khi đi xuống, hạ cả hai chân cùng nhau và cố gắng đặt ván trượt trở lại trên đất.

Heelflip: Heelflip là một flip trick khác, tương tự như kickflip nhưng sử dụng ngón chân sau để đẩy và quay cuồng ván trượt. Đây là cách thực hiện heelflip:

Bắt đầu từ vị trí ollie chuẩn.

Thay vì sử dụng ngón chân trước như kickflip, hãy sử dụng ngón chân sau để đẩy và quay cuồng ván trượt.

Kéo chân sau lên và đẩy ngón chân sau từ phía sau của ván trượt, thực hiện động tác “cào” trên mặt dưới của ván trượt bằng giày.

Khi ván trượt xoay, sử dụng ngón chân trước để kéo ván trượt trở lại dưới chân và chuẩn bị cho đáy.

Khi ván trượt đã xoay đủ, kéo chân sau lên và đưa chân trước lên để bắt ván trượt trong không trung.

Khi đi xuống, hạ cả hai chân cùng nhau và cố gắng đặt vVậy là tôi đã bị cắt ngắn. Nhưng không sao, tôi tiếp tục từ bước thực hiện heelflip:

Khi ván trượt đã xoay đủ, kéo chân sau lên và đưa chân trước lên để bắt ván trượt trong không trung.

Khi đi xuống, hạ cả hai chân cùng nhau và cố gắng đặt ván trượt trở lại trên đất.

Varial Flip: Varial flip là một kỹ thuật kết hợp giữa ollie và kickflip. Đây là cách thực hiện varial flip:

Bắt đầu từ vị trí ollie chuẩn.

Thực hiện ollie như thông thường, nhưng khi ở đỉnh, sử dụng ngón chân trước để đẩy ván trượt sang phía trước và thực hiện một động tác quay cuồng.

Đồng thời, sử dụng ngón chân sau để thực hiện một động tác “cào” trên mặt dưới của ván trượt bằng giày, tạo ra quay cuồng của ván trượt.

Khi ván trượt đã xoay đủ, kéo chân sau lên và đưa chân trước lên để bắt ván trượt trong không trung.

Khi đi xuống, hạ cả hai chân cùng nhau và cố gắng đặt ván trượt trở lại trên đất.

Các flip tricks này đòi hỏi sự tập trung, kỹ năng và thực hành liên tục để hoàn thiện. Hãy bắt đầu từ những kỹ thuật cơ bản như ollie, sau đó chuyển sang kickflip, heelflip và varial flip khi bạn cảm thấy thoải mái với từng kỹ thuật. Hãy nhớ luôn đảm bảo an toàn bằng cách sử dụng đồ bảo hộ và thực hiện kỹ thuật trên các bề mặt phù hợp và không gây nguy hiểm.

Tất nhiên! Dưới đây là một số kỹ thuật trượt flip tricks khác mà bạn có thể thử trên các vật cản đường phố:

360 Flip (Tre Flip): 360 flip là một kỹ thuật kết hợp giữa flip và quay 360 độ. Đây là cách thực hiện 360 flip:

Bắt đầu từ vị trí ollie chuẩn.

Thay vì thực hiện kickflip, hãy sử dụng kỹ thuật flick (đẩy) ngón chân trước một cách mạnh mẽ để đẩy và quay cuồng ván trượt 360 độ.

Cùng lúc đó, sử dụng ngón chân sau để thực hiện “cào” trên mặt dưới của ván trượt bằng giày.

Khi ván trượt xoay đủ, kéo chân sau lên và đưa chân trước lên để bắt ván trượt trong không trung.

Khi đi xuống, hạ cả hai chân cùng nhau và cố gắng đặt ván trượt trở lại trên đất.

Hardflip: Hardflip là một kỹ thuật kết hợp giữa flip và quay cuồng ván trượt. Đây là cách thực hiện hardflip:

Bắt đầu từ vị trí ollie chuẩn.

Sử dụng kỹ thuật flick (đẩy) ngón chân trước một cách mạnh mẽ để đẩy và quay cuồng ván trượt.

Đồng thời, sử dụng ngón chân sau để thực hiện “cào” trên mặt dưới của ván trượt bằng giày, tạo ra quay cuồng của ván trượt.

Khi ván trượt xoay đủ, kéo chân sau lên và đưa chân trước lên để bắt ván trượt trong không trung.

Khi đi xuống, hạ cả hai chân cùng nhau và cố gắng đặt ván trượt trở lại trên đất.

Varial Heelflip: Varial heelflip là một kỹ thuật kết hợp giữa heelflip và quay cuồng ván trượt. Đây là cách thực hiện varial heelflip:

Bắt đầu từ vị trí ollie chuẩn.

Sử dụng kỹ thuật flick (đẩy) ngón chân sau một cách mạnh mẽ để đẩy và quay cuồng ván trượt.

Đồng thời, sử dụng ngón chân trước để thực hiện động tác “cào” trên mặt dưới của ván trượt bằng giày.

Khi ván trượt xoay đủ, kéo chân sau lên và đưa chân trước lên để bắt ván trượt trong không trung.

Khi đi xuống, hạ cả hai chân cùng nhau và cố gắng đặt ván trượt trở lại trên đất.

Nhớ rằng việc thực hiện các kỹ thuật này đòi hỏi sự tập trung, thực hành và kiên nhẫn. Hãy đảm bảo bạn đã làm nắp vặn các kỹ thuật cơ bản trước khi chuyển sang các kỹ thuật phức tạp hơn. Luôn đảm bảo an toàn bằng cách sử dụng đồ bảo hộ và thực hiện các kỹ thuật trên các bề mặt phù hợp và không gây nguy hiểm. Chúc bạn thành công trong việc thực hiện cácKỹ thuật trượt flip tricks tiếp theo là:

Double Kickflip: Double kickflip là một kỹ thuật trong đó bạn thực hiện hai lần kickflip trong cùng một nhảy. Đây là cách thực hiện double kickflip:

Bắt đầu từ vị trí ollie chuẩn.

Sử dụng kỹ thuật flick (đẩy) ngón chân trước để thực hiện kickflip.

Khi ván trượt quay cuồng, sử dụng ngón chân sau để thực hiện một lần flick khác để thực hiện kickflip thứ hai.

Khi ván trượt quay đủ, kéo chân sau lên và đưa chân trước lên để bắt ván trượt trong không trung.

Khi đi xuống, hạ cả hai chân cùng nhau và cố gắng đặt ván trượt trở lại trên đất.

Laser Flip: Laser flip là một kỹ thuật kết hợp giữa heelflip và quay cuồng ván trượt. Đây là cách thực hiện laser flip:

Bắt đầu từ vị trí ollie chuẩn.

Sử dụng kỹ thuật flick (đẩy) ngón chân sau để thực hiện heelflip.

Đồng thời, sử dụng ngón chân trước để thực hiện động tác “cào” trên mặt dưới của ván trượt bằng giày.

Khi ván trượt quay cuồng, kéo chân sau lên và đưa chân trước lên để bắt ván trượt trong không trung.

Khi đi xuống, hạ cả hai chân cùng nhau và cố gắng đặt ván trượt trở lại trên đất.

360 Hardflip: 360 hardflip là một kỹ thuật kết hợp giữa hardflip và quay cuồng ván trượt. Đây là cách thực hiện 360 hardflip:

Bắt đầu từ vị trí ollie chuẩn.

Sử dụng kỹ thuật flick (đẩy) ngón chân trước một cách mạnh mẽ để thực hiện hardflip.

Đồng thời, sử dụng ngón chân sau để thực hiện “cào” trên mặt dưới của ván trượt bằng giày, tạo ra quay cuồng của ván trượt.

Khi ván trượt quay đủ, kéo chân sau lên và đưa chân trước lên để bắt ván trượt trong không trung.

Khi đi xuống, hạ cả hai chân cùng nhau và cố gắng đặt ván trượt trở lại trên đất.

Nhớ rằng việc thực hiện các kỹ thuật này đòi hỏi sự tập trung, thực hành và kiên nhẫn. Hãy đảm bảo bạn đã làm nắp vặn các kỹ thuật cơ bản trước khi chuyển sang các kỹ thuật phức tạp hơn. Luôn đảm bảo an toàn bằng cách sử dụng đồ bảo hộ và thực hiện các kỹ thuật trên các bề mặt phù hợp và không gây nguy hiểm. Chúc bạn thành công trong việc thực hiện các kỹ thuật trượt flip tricks!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *