Cách thực hiện các kỹ thuật trượt bluntslide và noseslide

Dưới đây là hướng dẫn cách thực hiện các kỹ thuật trượt bluntslide và noseslide trong một số trò chơi trượt ván phổ biến:

Bluntslide:

Bước 1: Tiếp cận một đường ống hoặc vật thể phù hợp để thực hiện bluntslide.

Bước 2: Khi tiếp cận đường ống hoặc vật thể, nhấn nút “Grind” hoặc “Slide” trên bàn phím hoặc tay cầm để nhân vật nhảy lên và bắt đầu trượt.

Bước 3: Trong quá trình trượt, sử dụng nút điều khiển hoặc joystick để di chuyển cần cúng (cần sau) trong hướng tương ứng với đường ống hoặc vật thể. Giữ nút “Grind” hoặc “Slide” để duy trì bluntslide.

Noseslide:

Bước 1: Tiếp cận một đường ống hoặc vật thể phù hợp để thực hiện noseslide.

Bước 2: Khi tiếp cận đường ống hoặc vật thể, nhấn nút “Grind” hoặc “Slide” trên bàn phím hoặc tay cầm để nhân vật nhảy lên và bắt đầu trượt.

Bước 3: Trong quá trình trượt, sử dụng nút điều khiển hoặc joystick để di chuyển cần cúng (cần trước) trong hướng tương ứng với đường ống hoặc vật thể. Giữ nút “Grind” hoặc “Slide” để duy trì noseslide.

Lưu ý rằng cách thực hiện các kỹ thuật bluntslide và noseslide có thể khác nhau trong các trò chơi khác nhau. Hãy tham khảo hướng dẫn cung cấp bởi nhà phát triển hoặc tìm kiếm thông tin từ cộng đồng game thủ để biết thêm chi tiết về cách thực hiện kỹ thuật trong trò chơi cụ thể mà bạn quan tâm.

Dưới đây là hướng dẫn thực hiện các kỹ thuật trượt bluntslide và noseslide trong trò chơi Skate 3:

Bluntslide:

Bước 1: Tiếp cận một đường ống hoặc vật thể phù hợp để thực hiện bluntslide.

Bước 2: Khi tiếp cận đường ống hoặc vật thể, nhấn nút “Grind” trên bàn phím hoặc tay cầm để nhân vật nhảy lên và bắt đầu trượt.

Bước 3: Trong quá trình trượt, sử dụng nút điều khiển hoặc joystick để di chuyển cần cúng (cần sau) trong hướng tương ứng với đường ống hoặc vật thể. Giữ nút “Grind” để duy trì bluntslide.

Noseslide:

Bước 1: Tiếp cận một đường ống hoặc vật thể phù hợp để thực hiện noseslide.

Bước 2: Khi tiếp cận đường ống hoặc vật thể, nhấn nút “Grind” trên bàn phím hoặc tay cầm để nhân vật nhảy lên và bắt đầu trượt.

Bước 3: Trong quá trình trượt, sử dụng nút điều khiển hoặc joystick để di chuyển cần cúng (cần trước) trong hướng tương ứng với đường ống hoặc vật thể. Giữ nút “Grind” để duy trì noseslide.

Lưu ý rằng cách thực hiện các kỹ thuật bluntslide và noseslide có thể khác nhau trong các trò chơi khác nhau. Hãy tham khảo hướng dẫn cung cấp bởi nhà phát triển hoặc tìm kiếm thông tin từ cộng đồng game thủ để biết thêm chi tiết về cách thực hiện kỹ thuật trong trò chơi cụ thể mà bạn quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *