Hướng dẫn cách thực hiện các kỹ thuật trượt bluntslide và noseslide trên rail và ledge

Dưới đây là hướng dẫn cách thực hiện các kỹ thuật trượt bluntslide và noseslide trên rail và ledge trong trò chơi trượt ván:

Bluntslide trên rail và ledge:

Bước 1: Tiếp cận rail hoặc ledge phù hợp để thực hiện bluntslide.

Bước 2: Khi tiếp cận, nhấn nút “Grind” hoặc “Slide” trên bàn phím hoặc tay cầm để nhân vật nhảy lên và bắt đầu trượt.

Bước 3: Trong quá trình trượt, sử dụng nút điều khiển hoặc joystick để di chuyển cần cúng (cần sau) trong hướng tương ứng với rail hoặc ledge. Giữ nút “Grind” hoặc “Slide” để duy trì bluntslide.

Noseslide trên rail và ledge:

Bước 1: Tiếp cận rail hoặc ledge phù hợp để thực hiện noseslide.

Bước 2: Khi tiếp cận, nhấn nút “Grind” hoặc “Slide” trên bàn phím hoặc tay cầm để nhân vật nhảy lên và bắt đầu trượt.

Bước 3: Trong quá trình trượt, sử dụng nút điều khiển hoặc joystick để di chuyển cần cúng (cần trước) trong hướng tương ứng với rail hoặc ledge. Giữ nút “Grind” hoặc “Slide” để duy trì noseslide.

Lưu ý rằng cách thực hiện bluntslide và noseslide trên rail và ledge có thể khác nhau trong các trò chơi khác nhau. Hãy tham khảo hướng dẫn cung cấp bởi nhà phát triển hoặc tìm kiếm thông tin từ cộng đồng game thủ để biết thêm chi tiết về cách thực hiện kỹ thuật trong trò chơi cụ thể mà bạn quan tâm.

Tiếp tục với hướng dẫn cách thực hiện các kỹ thuật trượt bluntslide và noseslide trên rail và ledge:

Bluntslide trên rail:

Bước 1: Tiếp cận rail và chuẩn bị để nhảy lên.

Bước 2: Khi tiếp cận rail, nhấn nút “Ollie” hoặc “Jump” để nhân vật nhảy lên.

Bước 3: Trước khi nhân vật tiếp xúc với rail, nhấn nút “Grind” hoặc “Slide” để chuyển sang trạng thái trượt.

Bước 4: Khi trượt trên rail, di chuyển cần cúng (cần sau) trong hướng tương ứng với rail để duy trì bluntslide. Sử dụng nút điều khiển hoặc joystick để điều chỉnh cân bằng.

Noseslide trên rail:

Bước 1: Tiếp cận rail và chuẩn bị để nhảy lên.

Bước 2: Khi tiếp cận rail, nhấn nút “Ollie” hoặc “Jump” để nhân vật nhảy lên.

Bước 3: Trước khi nhân vật tiếp xúc với rail, nhấn nút “Grind” hoặc “Slide” để chuyển sang trạng thái trượt.

Bước 4: Khi trượt trên rail, di chuyển cần cúng (cần trước) trong hướng tương ứng với rail để duy trì noseslide. Sử dụng nút điều khiển hoặc joystick để điều chỉnh cân bằng.

Bluntslide trên ledge:

Bước 1: Tiếp cận ledge và chuẩn bị để nhảy lên.

Bước 2: Khi tiếp cận ledge, nhấn nút “Ollie” hoặc “Jump” để nhân vật nhảy lên.

Bước 3: Trước khi nhân vật tiếp xúc với ledge, nhấn nút “Grind” hoặc “Slide” để chuyển sang trạng thái trượt.

Bước 4: Khi trượt trên ledge, di chuyển cần cúng (cần sau) trong hướng tương ứng với ledge để duy trì bluntslide. Sử dụng nút điều khiển hoặc joystick để điều chỉnh cân bằng.

Noseslide trên ledge:

Bước 1: Tiếp cận ledge và chuẩn bị để nhảy lên.

Bước 2: Khi tiếp cận ledge, nhấn nút “Ollie” hoặc “Jump” để nhân vật nhảy lên.

Bước 3: Trước khi nhân vật tiếp xúc với ledge, nhấn nút “Grind” hoặc “Slide” để chuyển sang trạng thái trượt.

Bước 4: Khi trượt trên ledge, di chuyển cần cúng (cần trước) trong hướng tương ứng với ledge để duy trì noseslide. Sử dụng nút điều khiển hoặc joystick để điều chỉnh cân bằng.

Quá trình thực hiện các kỹ thuật trượt trên rail và ledge có thể khác nhau trong các

Unable to reach Poe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *