Hướng dẫn cách thực hiện các kỹ thuật trượt handplant và invert

Dưới đây là hướng dẫn cách thực hiện các kỹ thuật trượt handplant và invert trong một số trò chơi trượt ván phổ biến:

Handplant trong game Tony Hawk’s Pro Skater:

Bước 1: Tiếp cận một vật thể hoặc đường dốc phù hợp để thực hiện handplant.

Bước 2: Khi gần vật thể, nhấn và giữ nút “Grab” trên bàn phím hoặc tay cầm để nhân vật nhảy lên.

Bước 3: Trong khi nhân vật đang trong không trung, sử dụng nút điều khiển hoặc joystick để thực hiện cú handplant. Điều này thường liên quan đến việc di chuyển nút điều khiển lên hoặc xuống cùng với nút “Grab”.

Invert trong game Tony Hawk’s Pro Skater:

Bước 1: Tiếp cận một vật thể hoặc rampe phù hợp để thực hiện invert.

Bước 2: Khi nhân vật tiếp cận vật thể hoặc rampe, nhấn nút “Grab” trên bàn phím hoặc tay cầm để nhân vật nhảy lên.

Bước 3: Trong khi nhân vật đang trong không trung, sử dụng nút điều khiển hoặc joystick để thực hiện cú invert. Điều này thường liên quan đến việc di chuyển nút điều khiển xuống hoặc nút “Grab”.

Lưu ý rằng cách thực hiện các kỹ thuật handplant và invert có thể khác nhau trong các trò chơi khác nhau. Hãy tham khảo hướng dẫn cung cấp bởi nhà phát triển hoặc tìm kiếm thông tin từ cộng đồng game thủ để biết thêm chi tiết về cách thực hiện kỹ thuật trong trò chơi cụ thể mà bạn quan tâm.

Dưới đây là một hướng dẫn thực hiện các kỹ thuật trượt handplant và invert trong trò chơi Skate 3:

Handplant trong game Skate 3:

Bước 1: Tiếp cận một vật thể hoặc đường dốc phù hợp để thực hiện handplant.

Bước 2: Khi gần vật thể, nhấn nút “Grab” trên bàn phím hoặc tay cầm để nhân vật nhảy lên.

Bước 3: Trong không trung, sử dụng nút điều khiển hoặc joystick để di chuyển cần cúng (cần trên) trong hướng tương ứng với vật thể hoặc đường dốc. Nhấn nút “Grab” để hoàn thành handplant.

Invert trong game Skate 3:

Bước 1: Tiếp cận một vật thể hoặc ramp phù hợp để thực hiện invert.

Bước 2: Khi nhân vật tiếp cận vật thể hoặc ramp, nhấn nút “Grab” trên bàn phím hoặc tay cầm để nhân vật nhảy lên.

Bước 3: Trong không trung, sử dụng nút điều khiển hoặc joystick để di chuyển cần cúng (cần dưới) trong hướng tương ứng với vật thể hoặc ramp. Nhấn nút “Grab” để hoàn thành invert.

Lưu ý rằng cách thực hiện các kỹ thuật handplant và invert có thể khác nhau trong các trò chơi khác nhau. Hãy tham khảo hướng dẫn cung cấp bởi nhà phát triển hoặc tìm kiếm thông tin từ cộng đồng game thủ để biết thêm chi tiết về cách thực hiện kỹ thuật trong trò chơi cụ thể mà bạn quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *